Faktura nacinana | Poradnik kamieniarski OMM

Faktura nacinana – jeden kamień, wiele możliwości

Bloki kamienne, które wydobywa się w kamieniołomach są rozłupywane lub cięte na płyty, w wyniku czego uzyskują nierówną powierzchnię podlegającą dalszej obróbce. Bez względu na to, czy przeznaczone są na elewację budynków, czy ich zadaniem będzie zdobienie posadzki, odpowiedni wymiar i kształt mają w tym przypadku kluczowe znaczenie. Ważnym elementem obróbki jest także proces nadawania płytom kamiennym odpowiedniej faktury, która w rezultacie może być idealnie gładka lub chropowata. Faktura kamienia pełni przede wszystkim funkcję praktyczną, jakkolwiek nie można zapominać o walorach estetycznych.

faktura kamienia: nacinana

faktura kamienia: nacinana

Nacinana powierzchnia przy odpowiednim, najlepiej skośnym oświetleniu wydobywa wewnętrzne piękno kamienia i pozwala stworzyć ciekawe ornamenty. Najbardziej oryginalne i zaskakujące efekty można uzyskać najczęściej na dużych płytach nacinanego kamienia, stosowanych głównie na ścianach czy elewacjach. W ostatnim czasie architekci chętnie łączą też kamień o gładkiej fakturze z kamieniem o chropowatej powierzchni, wyznaczając tym samym nowe, oryginalne trendy wykończeniowe. Faktura nacinana niesie szereg możliwości. Jak nazwa wskazuje, polega ona na wykonywaniu nacięć na uprzednio przygotowanej powierzchni kamienia. Rowki rzędu kilku milimetrów wykonywane są za pomocą pomostowej piły automatycznej i nie podlegają dalszej obróbce, co pozwala otrzymać wyżłobienia o ostrych krawędziach. Nacinanie powierzchni może odbywać się regularnie lub nieregularnie. Zróżnicowaniu mogą ulec również odstępy między poszczególnymi rowkami. Proces ten pozwala zaprezentować jeden materiał w różnych odsłonach i dopasować jego ostateczny wygląd do oczekiwań przyszłego właściciela. Nacinane płyty kamienia wykorzystywane są przede wszystkim jako elementy elewacji oraz w infrastrukturze zewnętrznej przy tworzeniu między innymi ścieżek w ogrodach czy cokołów.

Faktura nacinana w wielu odsłonach

Faktura nacinana jest odmianą tzw. faktury dłutowanej, czyli powierzchni, na której występują równoległe bruzdy wykonane za pomocą dłuta. Obecnie, w nowoczesnych zakładach kamieniarskich, dłuto zastępuje się pomostową piłą automatyczną. Większość maszyn sterowana jest numerycznie, co pozwala znacząco usprawnić proces obróbki oraz już na etapie projektu przewidzieć jej efekt końcowy. Co ważne, piła pomostowa wyróżnia się bardzo dużą precyzją. Tarcze wykonane z wytrzymałych materiałów, posiadające najczęściej korpus ze stali hartowanej oraz obrzeża utrwalone mieszaniną ziaren diamentowych, pozwalają też uniknąć ryzyka uszkodzenia powierzchni kamienia. Faktura nacinana stosowana jest zazwyczaj w charakterze dekoracyjnego ornamentu na obrzeżach oraz krawędziach płyty kamiennej. Tworzą ją równoległe pasy. Każdy z pasów składa się z poprzecznych, równoległych względem siebie żłobień, posiadających zaokrąglony przekrój i ostre krawędzie. Fakturę tę uzyskuje się przy użyciu dysków piły pomostowej, pracującej na wygładzonej powierzchni kamienia. Biorąc pod uwagę ostateczny wygląd nacinania wyróżnia się: fakturę nacinaną nieregularnie oraz fakturę nacinaną w deseń (np. romby, jodełkę lub szachownicę).

Podziału faktury nacinanej można dokonać również w oparciu o głębokość nacięć i odstępy między żłobieniami – pomostowa piła automatyczna umożliwia wykonywanie nacięć w dowolnych odległościach od siebie. W tym przypadku mówimy więc o fakturze grubo nacinanej, średnio nacinanej oraz drobno nacinanej. W pierwszym przypadku grubość nacięć sięga 5 mm, zaś odstępy między nimi dochodzą do 15 mm. Faktura średnio nacinana charakteryzuje się bruzdami o głębokości nie większej niż 3 mm, rozłożonymi w odległości około 10 mm. Ostatnia z nich, czyli faktura drobno nacinana cechuje się żłobieniami i głębokości około 2 mm i odstępach, które nie przekraczają 5 mm.