Kontrola jakości | OMM – Kamieniarstwo & Hurtownia Kamienia

Kontrola OMM
100% gwarancja wysokiej jakości

W OMM zadbaliśmy o zachowanie konkurencyjności i ochronę głównego atutu jakim bez wątpienia jest nasza wyjątkowa zdolność do obniżania i dopasowywania cen do budżetu projektów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dostarczanego surowca i produktów kamiennych, którą zakładają warunki przyjętego zlecenia.

Dlatego prowadzimy skrupulatne inspekcje jakości produktów kamiennych, na wszystkich etapach realizacji twojego zamówienia: od wydobycia bloków w kamieniołomach i ich przeróbki na wykończone płyty czy pasy, przez produkcję gotowych elementów wg. projektu i ich bezpieczne pakowanie po załadunek oraz transport pod twoje drzwi.
Dzięki temu ryzyko wystąpienia kosztów związanych ze zwiększoną ilością odpadu czy też potrzebą wykonania nadprogramowej pracy, obróbki lub transportu, które mogłyby podnieść końcową cenę oferowanych produktów, zostaje całkowicie zminimalizowane.

Usługi kamieniarskie kontrola jakości OMM ROCKS: blat

Usługi kamieniarskie kontrola jakości OMM ROCKS: blat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I etap kontroli (wydobycie) :

Jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych kontrolerów w kopalniach, pod nadzorem inspektora OMM. Obejmuje kontrolę i ocenę danego pokładu kamienia pod kątem tzw. bloczności oraz parametrów fizykochemicznych , odpowiedzialnych za najistotniejsze dla Klientów aspekty techniczne i wizualne (wysoka bloczność wybranego pokładu w praktyce przekłada się na redukcję odpadu powydobywczego, a zatem zmniejszenie kosztu wydobycia oraz transportu wewnętrznego i zagospodarowania całości urobku). Obejmuje jakościową selekcję odspojonych bloków pod kątem kształtu, ilości spękań, widocznych inkluzji lub niepożądanych przebarwień (prawidłowa selekcja redukuje koszty transportu między kopalnią a zakładem przeróbki i wielkość odpadu powstałego po przeróbce).

II etap kontroli (przeróbka):

Jest przeprowadzany przez wykwalifikowanych kontrolerów w zakładach przeróbki surowca, pod nadzorem inspektora OMM. Obejmuje kontrolę grubości tzw. slabów (płyt uzyskanych z pociętych bloków) oraz ich selekcję z uwagi na ilość naturalnych mikro rys i różnic odcieni barw na danej płycie. Obejmuje kontrolę jakości wykonania wstępnej obróbki powierzchniowej, tj. faktury, jak np. polerowania, szczotkowania czy płomieniowania. Redukuje ilość odpadu powstałego przy produkcji gotowych elementów oraz koszty transportu pomiędzy zakładem przeróbki i fabryką zajmującym się obróbką i wykończeniem, czyli produkcją gotowych elementów.

III etap kontroli (obróbka) :

Jest wstępnie przeprowadzany przez wykwalifikowanych kontrolerów w zakładach przeróbki i potem w fabrykach danych elementów kamiennych, pod nadzorem inspektora OMM. Obejmuje dodatkową kontrolę wyselekcjonowanych slabów pod kątem jakości techniczno/wizualnej z uwagi na specyfikę i wymogi procesu produkcji konkretnych elementów. Obejmuje kontrolę już gotowych elementów pod kątem zgodności wymiarów z projektem produkcyjnym sporządzonym do zamówienia. Redukuje ilość odpadu powstałego przy produkcji gotowych elementów oraz eliminuje możliwość użycia materiału innego niż zgodnego z przeznaczeniem produktu

IV etap kontroli (pakowanie i załadunek):

Jest to finalny, i z punktu widzenia Klientów, najważniejszy etap inspekcji jakości naszych surowców i produktów. W naszym indyjskim oddziale OMM, utworzyliśmy niezależny zespół kontroli jakości, w którym na stałe zatrudniamy doświadczonych inspektorów jakości, zawsze samodzielnie kontrolujących końcowy etap realizacji zamówienia, bez różnicy czy dotyczy on dostawy bloków lub slabów czy też np. kuchennych blatów z otworami produkowanymi wg. projektu. IV etap obejmuje kontrolę produktów pod kątem spełniania każdego z wymogów realizowanego zamówienia – kształtu, grubości, rozmiarów, obróbki, cech wizualnych i zgodności technicznej odpowiadającej miejscu przeznaczenia elementów. Bez względu na to czy są to bloki lub slaby albo gotowe : jednakowe elementy, jednakowe zestawy elementów czy zlecenia mieszane/zróżnicowane – inspekcja OMM nigdy nie jest wybiórcza. Podlega jej każdy pojedynczy element zamówienia – zawsze sztuka po sztuce i dlatego standardowa kontrola 300 – 400 m2 polerowanych slabów zabiera inspektorom OMM od 1 do 2 dni, natomiast na inspekcję np. kontenera 800 m2 płytek poświęcają 3-4 dni. Po potwierdzeniu zgodności każdego elementu ze specyfikacją zlecenia, OMM udziela danemu przedsiębiorstwu produkcyjnemu przyzwolenia na pakunek i załadunek do kontenera. Także te czynności przeprowadzane są pod nadzorem inspektorów OMM. Po załadunku zawartość kontenera zostaje ubezpieczona na czas transportu na całym odcinku.

Kamień naturalny jest naturalnym materiałem budowlanym, który powstawał, w zależności od gatunku, miliony, setki milionów i miliardy lat temu. Natura uformowała różne rodzaje skał zgodnie ze własnymi prawami i od rozpoczęcia epoki kamienia łupanego ludzkość poszukuje najlepszych jego odmian na wykorzystanie w różnorakich celach, a przede wszystkim, jako materiał konstrukcyjny i wykończeniowy.
Najdoskonalsze rodzaje i gatunki kamieni są przeznaczane na produkcję niezrównanie trwałych i bardzo estetycznych elementów, które otrzymujemy w wyniku obróbki form powstałych po pocięciu płyt kamiennych uzyskanych przez przeróbkę wyselekcjonowanych bloków.
Dlatego jeszcze w kopalni, na etapie pozyskiwania bloków, inspektorzy OMM poddają oględzinom wizualnym  materiały przeznaczane do produkcji elementów, aby określić ich naturalny typ wizualny.

I w związku z tym, w zależności czy zamawiane elementy kamienne mają być użyte np.:

 • do wykonania recepcji hotelowej lub blatów stołów restauracyjnych
 • na wykończenie okien w biurowcu lub posadzek w salonie wystawowym,
 • jako kompletne elewacje wysokich ścian budynków lub jako utwardzenie miejsc parkingowych w garażu podziemnym,

czyli innymi słowy – czy mają pełnić funkcję bardziej reprezentacyjną, czy raczej estetyczno-użytkową, możesz dowolnie decydować o zastosowaniu jednego spośród trzech poniższych typów wizualnych, zgodnie z własnym gustem:

Cechy poszczególnych typów wizualnych.

Różnice wizualne występujące pomiędzy w.w. typami w obrębie danych gatunków są ściśle uzależnione od rodzaju kamienia jaki reprezentują. Ponadto każdy gatunek reprezentujący dany rodzaj posiada swój własny zestaw cech wizualnych i często się zdarza, że to co w jednym gatunku uważane jest za cechę występującą w typie REGULAR, w innym kamieniu jest uważana za naturalną w typie PREMIUM czy nawet SELECTED. Dlatego wszelkich informacji na temat sposobu oceny typu wizualnego w danym gatunku kamienia udzielamy telefonicznie lub przez e-mail.

Typ wizualny: REGULAR

Stanowi około 70 – 80 % urobku wydobywanych gatunków kamieni

CENA: niższa od 10 do 25 % od ceny typu PREMIUM

ZASTOSOWANIE: produkcja dowolnych elementów potrzebnych w dużych ilościach, posiadających wszystkie walory techniczne danego kamienia i pełniących przede wszystkim funkcję użytkową. Typ przeznaczony do elementów o fakturze polerowanej i szczotkowanej, a zwłaszcza nadający się do płomieniowania, groszkowania, ryflowania i innych faktur przestrzennych

REGULAR jest m.in. UŻYWANY NA:

 • elewacje wszelkich budynków wielkokubaturowych
 • posadzki w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych i budynkach użyteczności publicznej
 • ściany i podłogi ciągów komunikacyjnych w obiektach infrastruktury transportu publicznego oraz  sportowych i rekreacyjnych
 • jezdnie, chodniki, utwardzenie garaży podziemnych i placów parkingowych
 • tarasy ogrodowe i aleje parkowe
 • wykończenie obiektów infrastruktury drogowej i hydrotechnicznej

Typ wizualny: PREMIUM

Stanowi około 15 – 20 % urobku wydobywanych gatunków kamieni

CENA: ceny określa aktualny cennik kamienia i elementów

ZASTOSOWANIE: produkcja dowolnych elementów, posiadających wszystkie walory techniczne danego kamienia i pełniących funkcję zarówno reprezentacyjną jak i użytkową. Typ nadający się doskonale do elementów o fakturze polerowanej i szczotkowanej oraz szlifowanej, mulonej i każdej innej kombinacji płaskiej z przestrzenną, zakończonej szczotkowaniem na pół-mat lub połysk

PREMIUM jest m.in. UŻYWANY NA:

 • reprezentacyjne fasady hoteli, restauracji, sklepów, biur i siedzib innych przedsiębiorstw
 • posadzki salonów sprzedaży, recepcji i holów wejściowych, miejsc obsługi klientów/gości/petentów
 • okładziny eksponowanych ścian wewnętrznych
 • lady recepcyjne, kontuary barowe, blaty stołów, mebli kuchennych i łazienkowych
 • okładziny schodów i tarasów wejściowych

Typ wizualny: SELECTED

Stanowi tylko 1 do 5 % urobku wydobywanych gatunków kamieni

CENA: wyższa od 50 do 100 % od ceny typu PREMIUM

ZASTOSOWANIE:  produkcja elementów o funkcji wysoce reprezentacyjnej, spełniających każdy wymagany warunek wizualny określony przez szczegółowy projekt architektoniczny. Ze względu na określony popyt i rzadkie występowanie tego typu, jest on często nieosiągalny w sprzedaży albo wymaga dokonania uprzedniej rezerwacji z przedpłatą.
Z uwagi na wysoką cenę stosowany przeważnie tylko jako elementy dodatkowe w miejscach mocno eksponowanych i doskonale oświetlonych, które pozwalają oku dostrzec różnicę (choć jest ona względna, zależna od tekstury danego gatunku kamienia i faktury powierzchni).

SELECTED JEST UŻYWANY NA:

 • elementy wykończeniowe każdego typu o bardzo restrykcyjnych wymogach wizualnych określonych projektem

 

UWAGA !

Kamienie dostarczane przez OMM, w każdej z oferowanych klas, są wolne od jakichkolwiek wad technicznych, które mogłyby wpłynąć na późniejsze użytkowanie gotowych elementów. Oznaczenia REGULAR, PREMIUM oraz SELECTED mają odniesienie wyłącznie do różnic wizualnych w obrębie danego gatunku kamienia, których występowanie jest rzeczą całkowicie naturalną.